Sara_Barbara

24 teksty – auto­rem jest Sa­ra_Bar­ba­ra.

Mam wiel­ki prob­lem: kiedy chciałam żebyś od­szedł-od­szedłeś, kiedy te­raz chcę żebyś wrócił-nie wra­casz... cóż za nies­pra­wied­li­wy świat! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 września 2010, 15:31

Zaczy­namy wie­rzyć, kiedy nasze życie do­biega końca… 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 września 2010, 19:04

Wiesz dlacze­go nig­dy od Ciebie nie odeszłam? Bo gdy rzu­całeś mną o ścianę nie byłam wsta­nie uciec. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 września 2010, 15:52

Kiedy nie ma­my wyjścia, łapiemy się os­tatniego koła ra­tun­ku- nies­te­ty często koło jest dziurawe. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 września 2010, 15:04

Ażeby dojść do ce­lu mu­sisz przewrócić się ze sto razy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 września 2010, 14:08

Al­ko­hol- bar­dzo często główny mo­tyw im­prez
Al­ko­hol- jeszcze częściej krzyk dziec­ka za ścianą 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 września 2010, 11:42

Dob­rze że jest je­sień, przy­naj­mniej człowiek ma na co zgo­nić swój zły humor. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 września 2010, 17:37

Dziwna

Już wiem dlacze­go tak na mnie patrzycie,
To mo­ja cho­ra kultura.
Wasz chaos na­biera na sile.
Bo jes­tem jak niewy­darzo­na natura!
Zżera was niechęć do mo­jej osoby
Ma dziw­ność od­pycha, mój wygląd- zabija,
Żałujesz mnie? Aku­rat!
Od­pychasz, jak bym była zatruta.
Na wieki byście zamknęli,
i po­dali mik­sturę, bym była otruta.
Lecz kiedy w końcu na­dej­dzie dzień wiel­ki,
Od­palę wielką bombę, i po­każę ci co znaczy
Woj­na ze mną w mo­jej brzyd­kiej głowie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 września 2010, 15:34

Sko­ro twier­dzisz, że zro­bisz dla mnie wszys­tko, to proszę, zat­rzy­maj dla mnie czas... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 czerwca 2010, 20:38

Daj mi poczuć że mnie pot­rze­bujesz. Dla ciebie to tak mało, a dla mnie to tak wiele znaczy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 czerwca 2010, 11:48

Sara_Barbara

Tylko moje myśli kierują moim losem

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sara_Barbara

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność